Turistická chata KČT | Ejemova chata | Frotzlova rozhledna

Informace o místě

Vrch Stříbrník nebo též Červený vrch u Loun (či zkrátka Červeňák) je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku totiž stojí jediná horská chata na lounsku, a to Ejemova chata s rozhlednou, postavená roku 1910.

Historie:

Historie staveb na Stříbrníku začíná již rokem 1902, kdy Ing. Josef Ejem (předseda KČT v Lounech) podává dne 29. září návrh, aby byla na Stříbrníku vybudována chata s vyhlídkovou vížkou. Myšlenku podpořila většina členů klubu i městští radní. Prvotním problémem se však záhy ukázal nedostatek finančních prostředků, zvláště pak poté, co ústředí KČT vyjádřilo odmítavý postoj k žádosti o poskytnutí dotace. A tak museli lounští turisté na stavbu chaty pilně střádat a shánět peníze jak se dalo. Jednou z možných cest se ukázal prodej členských podílů po 10 zlatých při celkových předpokládaných nákladech 800 zlatých. Další nesnází se stal výběr vhodného projektu. Původní projekt Jindřicha Grünera měl podobu kamenné stavby. Jak se však později ukázalo, málo pevné podloží si vyžádalo dřevěnou podobu chaty (navrženou tesařem Průšou) a navíc i nutnost snížit vrcholek kopce o 30 centimetrů z důvodu zvětšení stavební plochy.

První práce na stavbě byly zahájeny na jaře roku 1910, a to v údobí, kdy měl klub k dispozici pouze třetinu z celkového rozpočtu, který se nakonec vyšplhal na 12 tisíc korun. Zbylý obnos si odbor půjčil od lounské spořitelny, přičemž pomoci, a to nejen finanční, se lounským turistům dostalo i od dalších podniků a osob. Tak například majitel cihelny J. Polívka daroval tisíc cihel, továrník Větrovec zapůjčil na týden 3 vozy zdarma na svoz materiálu, továrník Valtera poskytl 50 zlatých, občanská záložna (stejně jako lounský pivovar) zakoupila 10 podílů, továrnice Královcová z Domažlic 5 podílů. Občanská záložna vypomohla i darem v podobě stolů a židlí. Pan Fr. David věnoval 6 ubrusů, p. J. Šroubek daroval hodiny s kukačkami a paní M. Grünerová velké zrcadlo. Součástí objektu byl tehdy i chlév, ve kterém správce (prvními správci byli manželé Švarcovi) choval krávu.

Slavnostní otevření chaty na Stříbrníku se konalo za velké účasti lidu dne 4. června 1911. Tak, jak bylo rozhodnuto na valné hromadě lounských turistů 19. února 1904, byla stavba pojmenována po původním iniciátorovi stavby ing. Ejemovi, který zemřel 11. listopadu 1904. Dřevěná vyhlídková věž byla pojmenována po zdejším podporovateli turistiky MUDr. Josefu Frotzelovi.

V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Zpětné navrácení chaty lounským turistům proběhlo 11. února 1991, přičemž rozhledna byla opětovně zprovozněna až v roce 1998. V roce 2001 vyrostla v blízkosti chaty kovová konstrukce mobilního operátora, která rozhlednu převyšuje.

Geologickou zajímavostí je výskyt do ruda zbarvených porcelanitů, ostatně je to možná jeden z důvodů pojmenování kopce Červeným vrchem.

 

Z novodobých provozovatelů je nutno zmínit p. Vondráčka, za kterého chata fungovala. Pak se střídali různí nájemci s nevalným úspěchem. Nynější provozovatel Jan Žalud se snaží o udržitelné využití rozhledny jak pro turistiku tak pro kulturní a sportovní akce. Skromné ale kvalitní občerstvení s důrazem na lokální výrobky a zachování neokázalé jednoduchosti interiéru jsou mottem současného provozního nastavení. Ve stráni pod rozhlednou už se pravidelně v sezoně chovají kozlíci a udržují výhled čistý (pozn. 2022 už neplatí, kopec usychá a není pastva). Od r. 2017 chováme rovněž vlastní včely a po medobraní jsou pro vás k dispozici dárková balení medu.

 

Nadmořská výška kopce: 271m

Období výstavby: jaro 1910 – červen 1911

Oficiální zpřístupnění: 4. června 1911

Celková výška: cca 12 m

Počet schodů: 39

Otevírací doba:  (březen) duben - říjen (listopad) pravidelně víkendy a svátky 11 - 18 hod.

V sezoně 2024 otvíráme v sobotu 23. března.

 

Po domluvě můžeme otevřít i mimo provozní dobu pro skupiny.


U nás pořídíte tyto turistické artefakty:

Turistická vizitka CZ-897 Frotzelova rozhledna

Turistická známka No. 1299 - Frotzelova rozhledna na Stříbrníku u Loun, 275 m

Turistická známka No. 2083 - Oblík, České středohoří

Turistická magnetka 09025 Frotzlova rozhledna - rozhledna

Na chatě WIFI hotspot od: