Turistická chata KČT | Ejemova chata | Frotzlova rozhledna

Na chatě WIFI hotspot od:

 

Zahájení turistické sezony v Dolním Poohří

25.04.2015 10:00

Dolní Poohří - destinační agentura, pořádá pochod z Loun na Červeňák. Úkoly, pamětní rekvizity, občerstvení.  Program zde .

10.00 hod. Zahájení turistické sezóny
Městské informační centrum Louny, Pražská 95
10.30 - 11.00 start trasy „Po stopách víly Egérie”
Louny - Frotzelova rozhledna /vrch Červeňák/,
vhodné pro pěší i cyklisty. Na trase je připraveno
ke splnění 5 zajímavých úkolů
11.30 - 12.00 cíl
V cíli udílení pamětních listů, otištění pamětního
razítka, případný nákup turistických suvenýrů
a možnost návštěvy rozhledny
Po splnění úkolů čeká na účastníky malé občerstvení,
promítání filmu o říční plovárně v Lounech a povídání
www.dolnipoohri.cz o historii KČT.